• 0348 120 553

Tin tức

Tôi ước độ dày cuốn sách giáo khoa giảm đi một phần ba, để dành thời gian dạy học sinh nhiều kỹ năng có ích khi các em về nhà.

Sách giáo khoa (SGK) trải qua bốn lần thay đổi chương trình, bắt đầu bằng việc chuyển hệ giáo dục 9 năm thành 10 năm từ năm 1956.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói không thể quay lại dùng một bộ sách giáo khoa vào lúc này bởi sẽ lãng phí và khó đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.